چهارمین نمایشگاه نوشت افزار و تجهیزات مهندسی و اداری

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

غرفه داران نمایشگاه

غرفه دار تست penex 

توان محور  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02140882354
فکس: 02189771056
ایمیل: @tavanmehvar
سایت: tavanmehvar.com