دومین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، فرآوردهای لبنی و پروتئینی (حلال)، ماشین آلات وابسته در گلستان در تاریخ 5 الی 8 دی ماه از ساعت 15.30 الی 21.30 در مکان برگزاری نمایشگاه های بین المللی گلستان برگزار خواهد شد.

این رخداد یکی از مهم ترین رخدادهای در صنایع غذایی کشور است و جمع کثیری از شرکت های صنایع غذایی، فراوردهای لبنب و پروتئینی و ماشین آلات این صنعت در این رخداد شرکت میکنند.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان زیادی را به خود جذب نمایید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است تا به امروز اعتماد جامعه را به خوبی به خود جذب نمایید در کارنامه خود نمایشگاه های موفق دیگری هم دارد که میتوانید در اینلینک لیستی از این نمایشگاه ها را ببنیید.

Iran - گلستان - گرگان - گرگان، بزرگراه آق قلا - نمایشگاه بین المللی گلستان