مهیا کردن محل اقامت و آذوقه مسافران، مهمانپذیری تعریف میشود که بخش مهمی از نیاز این بخش را به خود اختصاص میدهد.در ایران درصد بزرگی از هزینه ایام تعطیلات مسافران صرف اقامت و تهیه مواد خوراکی میشود. براساس سند چشم انداز 20 ساله، ایران باید درسال 2025 درآمدی معادل 30 میلیارد دلارازحضورگردشگران در داخل کشور به دست آورد که بر اساس آمار تنها 50درصد این مهم محقق شده است.

آشپزخانه صنعتی مهمترین بخش تولید  در یک هتل است.هتلداری بزرگترین بخش خدمات صنعت گردشگری می باشد هتل دو رکن اساسی گردشگری اعم از اقامت و غذا ، نوشیدنی را در خود جای داده است.
این دو نمایشگاه (نمایشگاه آشپزخانه صنعتی و نمایشگاه هتل) بازدیدکنندگان مشترکی دارند، که این خود عامل مهمی در ایجاد افزایش راندمان نمایشگاه
می باشد. از جمله:

الف)طراحی ودکوراسیون

ب)تجهیزات سرمایشی

ج )تجهیزات گرمایشی

د)تجهیزات تهویه

ه)تجهیزات بهداشتی

و)مبلمان  و . . .

گردش مالی 20 میلیارد دلاری سالیانه صنعت غذا در ایران و اهمیت  این صنعت در سلامت و پویایی جامعه، اهمیت نمایشگاه آشپزخانه صنعتی و هتل را بیش از پیش نمایان کرده و ورود تکنولوژی های جدید توسط غرفه داران خارجی که در این نمایشگاه حضور دارند بستر رشد این صنایع را هموارتر خواهد نمود. اسپانیا در سال 2010 نزدیک بر 53 میلیون گردشگر جذب کرد که 6 میلیون نفر آن با تبلیغات انجام شده برای گردشگری غذا به این کشور ورود نمودند که رقمی معادل 49 میلیارد یورو برای این کشور درآمد زایی در برداشت.

اولین نمایشگاه تجهیزات "آشپزخانه صنعتی، رستورانی، فست فود" و "هتل و صنایع وابسته" در مکان نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب  و در زمان 96/08/19 الی 96/08/22 در حال برگزاریست. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری در این نمایشگاه شرکت داشته باشند. برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاههای زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند.

Iran - تهران - تهران - بزرگراه خلیج فارس- روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب