همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

شهر هوشمند:
شهر هوشمند (Smart City) به شهري گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داری شش معیار اصلی ذیل باشد:
1- حاکمیت هوشمند (Smart Governance)
2- شهروند هوشمند (Smart Citizen)
3- محیط هوشمند (Smart Environment)
4- زندگی هوشمند (Smart Living)
5- حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility)
6- کسب و کار هوشمند (Smart Economy)

امروز حركت به سمت شهر هوشمند يك ضرورت اجتناب ناپذير است كه همه ي اركان يك جامعه بايد براي رسيدن به آن همكاري و همياري ويژه اي داشته باشند و دست در دست يكديگر دهند تا بتوانند گام هاي تحقق آن را به سرعت بردارند.

شهر هوشمند در برنامه شهرداري تهران:
يكي از موضوعات راهبردي چهارگانه شهرداري تهران در دوره ي جديد، در كنار راهبردهاي مناسبات مديريت شهري با حاكميت، حكمروايي خوب شهري، و مديريت منابع و مصارف، موضوع مهم " هوشمند سازي شهر و شهرداري تهران" است كه تمامي بخش هاي مديريتي شهرداري تهران بنا دارند براي تحقق آن حداكثر تلاش خود را داشته باشند.
جناب آقای نجفی، شهردار محترم تهران نیز بارها و بارها در سخنرانی های خود و برنامه ی شهرداری، حرکت  تهران به سمت شهر هوشمند را اجتناب ناپذیر و از اولویت های مهم دانسته اند.


تهران هوشمند:
در چشم انداز شهر در افق ١٤٠٤، ده شاخص كليدي براي شهر تهران مشخص شده است كه يكي از شاخص هاي آن " تهران، شهري هوشمند دانش پايه و نوآور" است و شهرداري موظف است براي رسيدن به آن برنامه هاي عملياتي و اجرايي خود را طرح ريزي و انجام دهد.

چرا همايش تهران هوشمند؟
در سال هاي اخير اقدامات مختلفي در سراسر كشور و شهر تهران حول موضوع " شهر هوشمند" انجام شده است كه به نظر مي رسد عليرغم توفيقاتي كه داشته اند اما تا رساندن تهران به شهري با استانداردهاي هوشمندي فاصله ي زيادي دارند و كارهاي نكرده و نا تمام زيادي وجود دارد.
اين كه تهران به عنوان بزرگ ترين كلان شهر و پايتخت كشور، به عنوان يك شهر نمونه هوشمند در چه جايگاهي قرار دارد و زيرساخت هايش چيست؟ اين كه كدام يك از پازل هاي شهر هوشمند در اين كلان شهر تعريف و اجرا شده است و كدام يك مغفول مانده است؟ و اين كه مسئول هر بخش و متولي كل اين موضوع چه كسي است و سئوالات ديگري در اين خصوص، از اهدافي است كه در اجراي اولين همايش تهران هوشمند به دنبال آن هستيم.

سازمان فناوري اطلاعات شهرداري تهران، در دوره ي جديد بنا دارد با سرلوحه قراردادن رويكرد كليدي" تهران، شهر اميد، مشاركت و شكوفايي" و عطف به برنامه ي سوم جامع شهرداري تهران در اين رويداد ضمن پرداختن به سئوالات فوق، به موارد زير بپردازد.

⁃ بررسي جايگاه تهران هوشمند در برنامه پنج ساله ي سوم شهر تهران
⁃ گزارشي از فعاليت هاي انجام شده در زمينه ي هوشمندي شهر تهران
⁃ معرفي برنامه ها و طرح هاي پيش رو براي هوشمند سازي تهران در دوره ي جديد
⁃ تبيين موضوع شهر هوشمند از منظر داخلي
⁃ بررسي نمونه هاي موفق شهر هوشمند در دنياي واقعي اطراف ما


چه اتفاقاتي در رويداد "تهران هوشمند" خواهد افتاد؟
رويداد دوروزه ي " تهران هوشمند" رويدادي تخصصي و كاربردي است كه در حال حاضر شامل بخش هاي زير است:
١- انجام حداقل ٦ سخنراني كليدي توسط شهردار محترم تهران، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و يا يكي از معاونين ايشان، دو سخنران خارجي و دو نفر از مقامات و مسئولين ارشد كشوري مرتبط به شهر هوشمند

٢- ميزگردهاي تخصصي با حضور بازيگران اصلي شهر هوشمند در كشور

٣- كارگاه هاي ارائه محصول و معرفي خدمات

٤- نمايشگاه جانبي با حضور شركت ها و سازمان هايي كه در اين زمينه خدمت و محصولي براي عرضه دارند.

٥- بخش استارت آپ هاي فعال در زمينه مديريت شهري

Iran - تهران - تهران - بزرگراه شیخ فضل الله نوری، ورودی بزرگراه شهید همت، کنار گذر اختصاصی برج میلاد - مرکز نمایشگاهی برج میلاد