نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران 97

 

 

رویکرد نمایشگاه یازدهم :

همکاری و ارتباط

فرهنگ سازی عمومی

بسترسازی در نمایشگاه یازدهم :

  • ارائه توانمندیها، دستاوردها و پتانسیل های صنعت مالی ایران در داخل و خارج همگام با تغییرات سالهای اخیر
  • بوجود آوردن شرایط و زمینه لازم و مناسب به منظور حضور فعال مشارکت کنندگان و گسترش تعاملات تجاری
  • ارائه ظرفیتهای نهفته بازارهای مالی به عموم مردم به منظور تبیین طرق مناسب سرمایه گذاری و حفاظت از سرمایه در فضای کسب و کار و اقتصاد
  • ایجاد فضای مناسب گفتگو ، تعامل و همکاری میان علاقه مندان، دانشجویان، کارشناسان، متخصصان، پیشکسوتان و فعالان بازارهای مالی داخلی و بین المللی
  • فراهم آوردن فضای فرهنگی و تخصصی مناسب به منظور بهره برداری جامعه آموزشی کشور از بازارهای مالی کشور

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزار کننده


شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس

  تلفن: 64084000
فکس: 66749255
ایمیل: info@sidsco.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه