نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس تهران 96 اولین دوره، در تاریخ 15 الی 18 اسفند 96 برگزار می شود.

تلفن:021-88626458

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دریافت کد نمایشگاه