نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس تهران 97 اولین دوره، در تاریخ 5 الی 8 اردیبهشت 97 برگزار می شود.

تلفن:021-88626458

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران