نمایشگاه بین المللی پروژه ایران، مصالح، تجهیزات و فناوری ساخت و ساز تهران 

نمایشگاه بین المللی پروژه ایران، مصالح، تجهیزات و فناوری ساخت و ساز تهران 97 چهارمین دوره، در تاریخ 5 الی 8 اردیبهشت 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - تهران، بزرگراه چمران - نمایشگاه بین‌المللی تهران