نمايشگاه بين المللی رسانه های الكترونيک، كالا و خدمات ديجيتال 

نمايشگاه بين المللی رسانه های الكترونيک، كالا و خدمات ديجيتال برج میلاد تهران 97 سومین دوره، در تاریخ 23  الی 26مرداد ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - تهران – بزرگراه حکیم غرب – بعد از بزرگراه چمران – ورودی اختصاصی برج میلاد - محل نمایشگاهی برج میلاد