نمایشگاه IranTex بزرگترین شرکت ها، برند ها، کارخانه ها و واحدهای تولیدی صنعت نساجی جهان را گد هم می آورد.

اهداف نمایشگاه:

نمایش آخرین دستاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه، فراهم کردن زمینه مناسبی برای برای انتقال بیشتر فناوری های روز به کشورمان، ایجاد ارتباط های تجلری جدید، تقویت روابط قبلی، انتقال دانش،تکنولوژی و تجربیات، آشنایی با الگوهای موفق جهانی در عرصه صنعت نساجی، فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران