برگزار کننده


شرکت رسا گفتمان صنعت بینش (رسایش)

  تلفن: 021-88203845
فکس: 021-88198520
ایمیل: info@iranpharmaexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه