در این نمایشگاه شرکت های ارائه دهنده کلیه کالاها و خدمات مرتبط با حوزه مادران ، کودکان و نوزادان حضور دارند. از جمله این کالا ها و خدمات می توان به آموزش مادران قبل از تولد فرزندانشان ، انواع خدمات بهداشتی، انواع کالاها و صنایع مختلف نوزاد و کودک اشاره کرد. همچنین کارگاه های آموزشی مختلفی همچون غربالگری رایگان بینایی سنجی، روانشناسی مادر و کودک، شیوه های کاهش استرس بارداری، تست هوش، شیوه های یافتن استعداد های کودکان و کارگاه های تربیتی کودک برگزار خواهد شد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران