این نمایشگاه برگزار نگردیده و تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاده است

Iran - تهران - تهران - بزرگراه خلیج فارس- روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب