نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی:

 اهداف نمایشگاه مفاهیمی نظیرانعطاف پذیری، توجه به سلیقه مخاطب، نوآوری و خلاقیت، افزایش حاشیه سود، ارتباط با مشتری، همگانی شدن چاپ و توجه به نیازهای مشتری، همه و همه از دلایل رویکرد دنیای چاپ به سوی دیجیتالی شدن است. این مهم تنها به کشورهای توسعه یافته اختصاص ندارد و با نگاهی به وضعیت چاپ و تقاضای بازار در کشورهای درحال توسعه نیز با این واقعیت روبرو هستیم که تجمیع چاپخانه­ ها، کاهش تیراژ کتاب و مطبوعات، سرعت درانتقال اطلاعات، گرایش به سمت شخصی سازی و به حداقل رسیدن زمان بازگشت سرمایه به دغدغه اصلی سرمایه گذاران در حوزه چاپ و بسته­ بندی تبدیل شده است.

Iran - تهران - تهران - تقاطع بزرگراه‌ شهید چمران و حکیم - بوستان گفتگو

برگزار کننده


ترنج

  تلفن: 66123532
فکس: 66420231
ایمیل: j.zokaei@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

هفتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی

1092 نفر بازدید کننده، 47 شرکت کننده (غرفه دار)

2 لغایت 5 خرداد 1396

ایران / تهران / بوستان گفتگو