نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی

سومین دوره از نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، 28 الی 31 فروردین ماه 97 برگزار می گردد

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دریافت کد نمایشگاه