نمایگشگاه بین المللی لوازم خانگی

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 3 الی 6 مرداد 97 در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب برگزار می گردد.

اهداف نمایشگاه ایران هومکس:

-ارائه تحقیقات،دستاوردهاو فن آوری نوین

- ارائه یک چارچوب مناسب برای ارزیابی خود،مطالعه بازار شرکت کنندگان و توسعه استراتژی های بهبود

- معرفی تولیید کنندگان موفق

-ارائه چارچوب مناسب برای تعیین معیار،جذب سرمایه گذاری،شرکای تجاری،منابع انسانی و دسترسی به تسهیل خدمات

-همکاری های بین المللی و همگرایی

-معرفی روش ها،تکنیک ها و کمک های مدرن

-معرفی محصولات جدید به مصرف کنندگان

Iran - تهران - تهران - بزرگراه خلیج فارس- روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب