سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

کنگره ژنتیک در تاریخ 23 الی 25 اردیبهشت ماه 1397 در سالن اجلاس سران تهران بر گزار می گردد.

Iran - تهران - تهران - تهران،سالن اجلاس سران - سالن اجلاس سران