نمایشگاه بین المللی لبنیات و صنایع وابسته با اهدافی چون فرهنگ سازی و اصلاح الگوی تولید شیر و محصولات لبنی، تجمیع مزیت های کیفی و کمی تولیدی و بهداشتی، گسترش روابط بین الملل و افزایش صادرات، افزایش سطح فعالیت های تجاری ، ورود تکنولوژی و دانش روز در صنعت لبنیات کشور و حرکت سازمان یافته در بخش خصوصی در زنجیره تولید و تامین مواد اولیه صنایع لبنی ، اشتغال سازی و توسعه صنعت برگزار می شود.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران