نمایشگاه فناوری نانو ایران یکی از مهمترین نمایشگاه ها در حوزه فناوری نانو به حساب می آید. از جمله بخش های این نمایشگاه می توان به برگزاری کارگاه های تخصصی و مراسم تجلیل از برترین های فناوری نانو اشاره کرد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران