نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری به عنوان بزرگترین نمایشگاه در این صنعت، صنایعی همچون پوشش های صنعتی، انواع رنگ، انواع رزین، صنعت آبکاری، مواد شیمیایی و مواد خام، صنايع بسته بندی رنگ و مواد شيميایی و توليد کنندگان ظروف مربوطه و ... را در برمی گیرد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران