نمایشگاه لوازم و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی زنجان 97، در تاریخ 2 الی 5 مرداد ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)