نمایشگاه لوازم و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی زنجان 97، در تاریخ 2 الی 5 مرداد ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاه های بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان

برگزار کننده


نمایشگاه های بین المللی کاسپین

  تلفن: 02122902878-9
ایمیل: info@caspianieco.com

اشتراک گذاری