نمایشگاه ساختمان و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی زنجان 97 دوازدهمین دوره، در تاریخ 26 الی 29 تیر ماه 97 برگزار می شود.

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)