نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تبریز 97 بیست و ششمین دوره، در تاریخ 23 الی 26 مرداد ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز