نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 97 دوازدهمین دوره، در تاریخ 26 الی 29 تیر ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز