نمایشگاه بین المللی ماشین آلات تبریز 97 دوازدهمین دوره، در تاریخ 26 الی 29 تیر ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


نمایشگاهی طرح نما آذین

  تلفن: 021-88828557
ایمیل: nama_expo@yahoo.com

اشتراک گذاری