نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق تبریز 97 دهمین دوره، در تاریخ 26 الی 29 تیر ماه 97 برگزار می شود. سالن های برگزاری: پروین اعتصامی - شهریار تلفن:021-88828557 / 041-36373709

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز