نمایشگاه حمایت از کالای ایرانی تبریز 97

نمایشگاه حمایت از کالای ایرانی تبریز 97، در تاریخ 30 مرداد الی 2 شهریور ماه 97 برگزار می شود.

Iran - تهران - تهران - تبریز، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز