نمایشگاه حمایت از کالای ایرانی تبریز 97

نمایشگاه حمایت از کالای ایرانی تبریز 97، در تاریخ 30 مرداد الی 2 شهریور ماه 97 برگزار می شود.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه