نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش شهر آفتاب تهران 

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش شهر آفتاب تهران 97 دومین دوره ، در تاریخ 16 الی 19 مرداد 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره) - محل نمایشگاهی شهر آفتاب