نمایشگاه بین المللی ابزار آلات، یراق آلات و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران

نمایشگاه بین المللی ابزار آلات، یراق آلات و تجهیزات وابسته شهر آفتاب تهران 97 دومین دوره، در تاریخ 24 الی 27 مرداد ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - تهران - تهران - اتوبان خلیج فارسکیلومتر 10مجاور مرقد مطهر امام خمینی (ره) - محل نمایشگاهی شهر آفتاب