نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران  شانزدهمین دوره، در تاریخ 12الی 15 دی ماه1397 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران