نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران97 تهران

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزار کننده


کتاب دریایی ایران

  تلفن: 88314500-3 | 88492600-2
فکس: 89771062
ایمیل: info@iranmarinebook.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

اولین نمایشگاه بین المللی جامع دریایی ایران

0 نفر بازدید کننده، 1 شرکت کننده (غرفه دار)

4 لغایت 7 بهمن 1396

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران