نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته در تاریخ 25 الی 27 آذر ماه 1397 در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می گردد

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره

غرفه داران نمایشگاه

کانون زبان ایران  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02140882354
سایت: www.ili.ir

ثبت نما  Iran/تهران/تهران

تلفن: 40882356

ثبت نما  Iran/تهران/تهران

ثبت نما  Iran/تهران/تهران

پرشین کت واک  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02166456520
فکس: 02166456532
ایمیل: persian_catwalk
سایت: persiancatwalk

برگزار کننده


همایشگران سام همایشگران سام

  تلفن: 021-22893008-9
فکس: 021-22876501
ایمیل: info@irantransexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل،راهداری و راهسازی و صنایع وابسته 1396

1905 نفر بازدید کننده، 25 شرکت کننده (غرفه دار)

26 لغایت 28 آذر 1396

ایران / تهران / مصلی امام خمینی-ره