نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته در تاریخ 25 الی 27 آذر ماه 1397 در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می گردد

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره

برگزار کننده


همایشگران سام

  تلفن: 021-22893008-9
فکس: 021-22876501
ایمیل: info@samexco.com

دومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل،راهداری و راهسازی و صنایع وابسته 1396

1905 نفر بازدید کننده، 25 شرکت کننده (غرفه دار)

26 لغایت 28 آذر 1396

Iran / تهران / مصلی امام خمینی-ره

اشتراک گذاری