نمایشگاه توانمندی های صادراتی تهران در تاریخ 22 الی 25 آذرماه 1397 در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار میگردد.

Iran - تهران - تهران - بزرگراه خلیج فارس- روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره) - نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

غرفه داران نمایشگاه

دیوارسبزآویژه  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02144282265
ایمیل: avizhe-avizhe

اروند تبدیل انرژی  Iran/تهران/تهران