نمایشگاه بین المللی مسکن , شهرسازی و باز آفرینی شهری در تاریخ 27 الی 29 آبان ماه 1397 در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می گردد

Iran - تهران - تهران - خیابان دکتر بهشتی (عباس آباد)- روبروی خیابان میرعماد - مصلی امام خمینی-ره

برگزار کننده


همایشگران سام

  تلفن: 021-22893008-9
فکس: 021-22876501
ایمیل: info@samexco.com

نخستین نمایشگاه بین المللی راهسازی، راهداری، حمل و نقل و صنایع وابسته 1395

1011 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

28 لغایت 30 آذر 1395

Iran / تهران / مصلی امام خمینی-ره

اشتراک گذاری