نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران در تاریخ 1 الی 4 آذر ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

كي از بزرگتــرین و مهمترین نمایشگاه هاي صنعتــي كشور و بزرگترین نمایشگاه تخصصي لوازم خانگي در ایران است. این نمایشگاه فـــرصت مناسبي جهت ایجاد ارتباط بین تولیدكنندگان، مصـرف كنندگان و توزیع کنندگان است و محلي براي معرفي محصولات، مذاكرات و عقد قرارداد، تبلیغــات، تحقیقات، شناسایي رقبا، الگوبرداري، ارتباط با پژوهشگران، قطعه سازان، تأمین کنندگان و... در اختیار مخاطبان خود قرار مي دهد و منجر به افزایش سهم بازار تولید کنندگان لوازم خانگی می شود.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزار کننده


انجمن صنایع لوازم خانگی انجمن صنایع لوازم خانگی

  تلفن: 88744576 -88746839
فکس: 88744463
ایمیل: info@ihai.org.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

هفدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

2 لغایت 5 آذر 1396

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران