نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران تاریخ 3 الی 6 دی ماه 1397 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد 

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

غرفه داران نمایشگاه

ثبت نما  Iran/تهران/تهران