نمایشگاه فروش پاییزه و عرضه مشتقیم کالا در تاریخ 22 الی 27 شهریورماه 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار می گردد

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز