نمایشگاه بین المللی کتاب  تبریز در تاریخ 29 مهر ماه  لغایت 4 آبان ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار میگردد

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه بین المللی تبریز

  تلفن: 041-36373851-8 / 021-66521199
فکس: 041-36373850/021-66515858
ایمیل: info@tabrizfair.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی كتاب ایران -تبریز

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

2 آبان لغایت 7 مهر 1396

ایران / آذربایجان شرقی / نمایشگاه بین المللی تبریز