نمایشگاه حفظ سنت های ملی یلدا تبریز در تاریخ 26 الی 30 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار می گردد.

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز