نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک، درب و پنجره و تجهیزات بهداشتی ساختمانی زنجان در تاریخ 2 لغایت 6 آبان ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی زنجانبرگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز کاشی و سرامیک، درب و پنجره و تجهیزات بهداشتی ساختمان است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

 

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)