نمایشگاه شهر هوشمند زنجان در تاریخ 6 لغایت 9آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی زنجان (کاسپین)  برگزار میگردد.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)

غرفه داران نمایشگاه

کانون زبان ایران  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02140882354
سایت: www.ili.ir

ثبت نما  Iran/تهران/تهران

ثبت نما  Iran/تهران/تهران

تلفن: 40882356

ثبت  Iran/تهران/تهران

تلفن: 021-40882354
سایت: sabtnama.com

ثبت نما  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


هانا ماد شفق

  تلفن: 021-22080468
ایمیل: expo@hanamad.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه