نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان در تاریخ سوم بهمن ماه 96 تا ششم بهمن 96 در حال برگزاری است.هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای صنعت خودرو در جامعه است. پیش بینی م یشود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.

برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاه های زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه جلب کند.لیست نمایشگاه های این برگزار کننده را میتوانید در این لینک ببینید

موضوع اصلی این نمایشگاه خودرو است که تجربه نمایشگاه های دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاه ها دارد.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

  تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006
ایمیل: info@isfahanfair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه