نمایشگاه   نمایشگاه تولیدات روستائیان مناطق مهاجر فرست اصفهان 99 در مکان نمایشگاه بین المللی اصفهان و در زمان 2 الی 5 اردیبهشت در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای کیفیت در جامعه است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.
برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاههای زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند. لیست نمایشگاههای این برگزار کننده را می توانید در این لینک ببینید.
گفتنیست که همزمان با این نمایشگاه نمایشگاههای دیگری در حال برگزاریست که می توانید لیست نمایشگاههای در حال برگزاری را در این لینک ببینید
موضوع اصلی این نمایشگاه تولیدات روستائیان مناطق مهاجر فرست اصفهان است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد. لیست نمایشگاههای با این موضوع را می توانید در این لینک پیدا بفرمایید.


تاریخ برگزاری: 2-5 اردیبهشت
محل برگزاری: نمایشگاه بین المللی اصفهان

 

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان