نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان 98 شانزدهمین دوره _2 الی5 بهمن ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس:

 اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

Beautiful girls for sех in уоur city AU: http://gg.gg/i7516  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت مبنا رخداد آفرین

  تلفن: 021-46016408
فکس: 021-46041042
ایمیل: info@mabnafair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

چهاردهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 بهمن 1396

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان