فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد. به این معنا که مواد، مصالح، ساختار، سبک و مناسبات بیان طراحی داخلی و فضاهای خارجی دراین رویکرد همه و همه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند. از این روطرحهای دکوراسیون، مبلمان و الگوهای آن همواره تغییرات کلی وجزئی هستند باید به گونه ای طراحی شود که منطبق با خواسته های درونی انسان باشد، هدف اصلی ازانجام دکوراسیون ومبلمان، بالابردن زیبا سازی فیزیکی وهماهنگی آن با احساسات درونی انسان میباشد.
صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور جایگاه قابل توجهی در تولید و اشتغال کشور دارد و چانچه به این صنعت توجه کافی شود، میتواند موجب رشد تولید ناخالص داخلی و به تبع آن رشد اقتصادی شود.
از این رو شرکت نمایشگاهی بین المللی اصفهان تصمیم به برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون داخلی در تاریخ 6 دی ماه تا 10 دی ماه 96 در شهر اصفهان در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان دارد.
شرکت نمایشگاهی بین المللی اصفهان توانسته تا به امروز اعتماد جامعه را به خوبی جلب کند، لیست نمایشگاه های این برگزار کننده را میتوانید در  این لینک ببینید.

 

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

  تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006
ایمیل: info@isfahanfair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه