دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی در شهر اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در تاریخ 26 بهمن لغایت 29 بهمن از ساعت   22 الی15در حال برگزاری است.

هدف از این نمایشگاه نمایش به روزترین و جدیدترین صنعت نساجی است و در این حوزه جمع کثیری از شرکت های داخلی و خارجی شرکت نموده اند.

پیش بینی میشود که استقبال خوبی از این نمایشگاه به عمل آید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند.برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های بسیاری دارد. دراین لينک میتوانید لیستی از نمایشگاه ها این برگزار کننده را ببینید.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان