یکی از مهم ترین صنایع ایران صنعت فرش دستبافت است و در این زمینه فرش دستبافت ایرانی شهرت جهانی دارد.
بیستمین نمایشگاه فرش دستباف در اصفهان در تاریخ 9 تا 15 آذر از ساعت 15 تا 22 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان در حال برگزاری است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش جدیدترین طرح ها و نقش ها و بهترین فرش های دستبافت است  و در این حوزه جمع کثیری از فرشبافان شرکت کرده اند.

پیش بینی می شود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند. برگزار کننده این نمایشگاه که تا امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جذب کند در کارنامه خود نمایشگاه های بسیاری دارد که در لينک زیر میتوانید لیستی از این نمایشگاه ها را ببینید.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان