نمایشگاه شب یلدا و مواد غذایی قزوین در تاریخ 25 لغایت 29 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز مواد غذایی است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین

غرفه داران نمایشگاه

سوغات خوانسار  Iran/تهران/تهران