نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران تهران در تاریخ 3 الی 6 دی ماه 97 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

غرفه داران نمایشگاه

رویش بتن  Iran/تهران/تهران

ثبت نما  Iran/تهران/تهران