.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی اصفهان  , ,

گروه tvp  , ,

فدک پارت  , ,

توسعه منابع انرژی توان (صبا باطری)  , ,

اتحاد طلایی آسیا  , ,