.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی اصفهان 

گروه tvp 

فدک پارت 

توسعه منابع انرژی توان (صبا باطری) 

اتحاد طلایی آسیا 

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

  تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006
ایمیل: info@isfahanfair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه